Ережелер

Академиялық ұтқырлық туралы ережеЖОО кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларына оқуға қабылдаудың үлгілік ережелеріЖұмыс оқу жоспарларын дайындаудың және пән сағаттарының сабақ кестесіне қойылу ережесіПәннің оқу әдістемелік кешенін жасаудың әдістемелік нұсқаулығыУниверситетте білім алушылардың үлгерімін ағымдық бақылыу, аралық және қорытынды аттестаттау жүргізудің үлгілік қағидаларыШымкент университетіндегі Білім беру бағдарламаларын әзірлеу тәртібі