«Педагогика» кафедрасы

Педагогика кафедрасы 2011жылы Шымкент
университеті ашылған жылдан бастап құрылған.

2012–2021 жылдар аралығында профессор-
оқытушылар құрамы 5-монография, 8 оқу-әдістемелік
құрал және ғылыми басылымдар мен конференция
материалдарында 300- ге жуық ғылыми мақалалар жариялады.

Кафедраның жұмыс бағыттары:

Ұйымдастыру және жоспарлау

Экологиялық тәрбие

Қоғамдық тәрбие

Ұлттық рухани және патриоттық тәрбие

Адамгершілік тәрбие

Құқықтық тәрбие

Салауатты өмір салты

image

Дайындық деңгейі

БАКАЛАВР

 • 6В010200 - Педагогика и методика начального обучена
 • 65010300 - Педагогика и психология
 • 6В010600 -Музыкальное образование
 • 6В010700 - Изобразительное искусство и черчение
 • 6ВО11700 - Казахский язык и литература
 • 6В012100 – Казахский язык и литература в школах с неказахским языком обучения"
 • 6В011800 - Русский язык и литература
 • 6В011900 – Иностранный язык два иностранных языка

МАГИСТРАТУРА

 • 7М010300 – Педагогика и психология
 • 7М011700—Казахский язык и литература

Время обучения - на дневном - 4года. на заочном и вечернем после среднего образования - 5 лет

«Педагогика» кафедрасының ғылыми потенциалы:

Image
Сейтқұлов Нұрлыбек Ақынұлы
Шымкент университетінің ректоры
Педагогикалық ғылымдарының докторы, профессор

Туылған күні

Туылған күні:17 мая 1975г.
Туылған күні: с. Первомаевка, Толебийский район, ЮКО
Азаматтық: Гражданин Республики Казахстан
Отбасылық жағдай: женат, 3-ое детей

Туылған күні

Білімі

Жоғарғы: Түркістан қ. Х.А. Ясави атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университеті
Оқу мерзімі: 1992-1996 (күндізгі)
Бағдарлама: Тарих
Жоғарғы: Түркістан қ. Х.А. Ясави атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университеті
Оқу мерзімі: 2003-2005 (сырттай)
Бағдарлама: Мемлекеттік жергілікті басқару
Хаджеттепе университетінің магистратурасы
Орналасқан жері: Анкара қ.
Оқу мерзімі:1996-1998 (күндізгі)
Бағдарлама: Әлеуметтану
Хаджеттепе университетінің РҺ. Докторантурасы
Орналасқан жері: Анкара қ.
Оқу мерзімі: 1998-2003 (очное)
Бағдарлама: Әлеуметтану

Ғылыми және академиялық дәреже:

1998г.- Әлеуметтану ғылымдарының магистрі
2003г.- Әлеуметтану ғылымдарының PhDдокторы
2006г.- Әлеуметтану ғылымдарының кандидаты
2008г.-  Әлеуметтану ғылымдарының доценті
2011г.-  Педагогикалық ғылымдарының докторы
2011г.-  Педагогикалық ғылымдарының профессоры

Ғылыми және академиялық дәреже:

Мамандық тәжірибесі

2003-2006 ж. – Х.А. Ясави атындағы ХҚТУ-ң президентінің көмекшісі
2006-2007 гг. – Х.А. Ясави атындағы ХҚТУ-дегі Спорт және Табиғи ғылымдар Институтының директорының Орынбасары
2007-2010 гг. – Х.А. Ясави атындағы ХҚТУ-ң заңтану факультетінің
2010-2012 гг. – ХҚТУ Тараз институтының Директоры
2012 - 2017 гг. – Алматы қаласындағы Сулейман Демирел атындағы университінің ғылым бойынша Проректоры
17.07.2017 г. – Шымкент университетінің ректоры

Басылымдар:

Оқу-әдістемелік құралдар және кеңестер, ғылыми мақалалар, барлығы 100-ден астам басылымдар

Басылымдар:

Image
Құланова Сандуғаш Шәрібекқызы
Оқу және ғылыми істер жөніндегі проректор,
филология ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы
Телефон 8775-124-20-79

Туылған жылы

1978 жылы 4 қаңтарда Оңтүстік Қазақстан облысында дүниеге келген.

Туылған жылы

Білімі

1999 жылы М.Әуезов атындағы  Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің «Филология» факультетіне қарасты «Басқа ұлт мектептеріндегі қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша үздік бітірген.

Мамандық тәжірибесі

Еңбек жолын 2000 жылдары аталған университет жанынан құрылған техникалық лицейде (бұл күндері жеке мекеме) қазақ тілі мен әдебиетінің мұғалімі болып бастайды.

2003-2007 жылдар аралығында «Қайнар» университетінің Оңтүстік Қазақстан аймақаралық филиалында оқытушылық қызметте болды.

2007 жылдан бүгінгі күнге дейін Шымкент университетінде жұмыс жасайды.

2009 жылы қарашасында оқу бөліміне әдіскер болып ауысқан. 2011 жылдың 7 ақпанынан оқу бөлімінің меңгерушісі қызметіне көтерілген. 2013 жылдың                1 қыркүйегінен оқу процесін ұйымдастыру және мониторинг басқармасы құрылып, сол басқарманың тізгінін қолына алған.

2019 жылы қыркүйегінен Шымкент университетінің оқу және ғылыми істер жөніндегі проректор қызметіне сайланды.

Мамандық тәжірибесі

Жетістіктері

2010 жылы 10.01.02 – «Қазақ әдебиеті» мамандығы бойынша «М. Байғұт прозасындағы ұлттық идея және кейіпкер әлемі» атты тақырыпта өзінің кандидаттық диссертациясын қорғаған. Халықаралық және республикалық ғылыми-практикалық конференцияларға қатысқан. 25 астам жарияланған мақаланың  авторы.

Қазіргі таңда, Құланова Сандуғаш  Шәрібекқызы «Шымкент университеті» мекемесінің оқу үдерісіне жауапты. Ұстаздық қызметпен қатар, студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге кеңес беру қызметтерін жүзеге асырып келеді.

Көптеген марапаттаулар мен алғыс хаттарға ие, білім беру жүйесінде абыройлы қызмет атқарғаны үшін түрлі медальдармен награтталған.

2016 жылы ҚР Білім және ғылым министрі Е.Сағадиевтен «ҚР  білім беру жүйесін дамытуға қосқан зор жеке үлесі үшін»  алғыс хатын алған.

Құланова Сандуғаш Шәрібекқызы ұжымда және ғылыми ортада өзінің кәсіби шеберлігімен, басқарушылық біліктілігімен үлкен беделге ие.

Image
Керімбекова Ақбопе Айтқуловна
Декан гуманитарно-педогогического факультета
Кандидат педагогических наук

Дата рождения

Дата рождения: 23.07.1975

Место рождения: ЮКО, Сайрамсыкий район

Гражданство: гражданка Республики Казахстан

Семейный статус: замужем, 3-ое детей

Дата рождения

Оброзование

Высшее: Международный казахско-турецкий университет имени Х.А.Яссауи

Срок обучения: 1993-1997

Программа: Қазақ тілі және әдебиеті

Ученая академическая степень

Педагогика ғылымдарының кандидаты

Ученая академическая степень

Профессиональный опыт

С 1997 по 2004 года работала преподавателем казахского языка и литературы  в Южно-Казахстанском Государственном университете имени М.Ауезова.

С 2004 по 2012 года работала старшим методистом заочного отделения в Международном казахско-турецкий университет имениХ.А.Яссауи.

С 2012 по 2016 года работала методистом магистратурного отдела -Южно-Казахстанском Государственном университете имени М.Ауезова.

С 2016-2017 года работала директором колледжа Туран в городе Туркестан.

С 2017 года была назначена на должность декана Гуманитарно-педагогического факультета Шымкентского университета.

Image
Керимбаев Есенгельды Аульбекович
Доктор филологических наук, доцент
тел: 8 (701) 122-31-59

дата рождение

Дата рождения: 29.04.1950

Место рождения: ЮКО, Тюлькубасский район

Гражданство: гражданка Республики Казахстан

Семейный статус: женат, 4-о детей

дата рождение

Оброзование

Высшее: Чимкентский педагогический институт

Срок обучения: 1971-1975

Программа: Орыс тілі және әдебиет

Ученая академическая степень

1971-1975 г.г. окончил на красный диплом Филологический факультет Чимкентского института по специальности «Учитель русского языка и литературы».

1975 – 1981 г.г. начал свой трудовой путь преподавателем кафедры «Русского языка» данного института.

1981-1985 г.г. работал младшим научным сотрудником отдела «Ономастика» в институте «Языкознания» Национальной научной академии Казахской ССР.

1985-1990 г.г. старший преподаватель кафедры «Русского языка» Чимкенсткого педагогического института.

1988 г.г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Лексика-семантическая типология фономии Казахстана».

Диссертационном совета при интитуте «Языкознания» ННА КазССР.

1990-1992 г.г. проходил стажировку старшим научным сотрудником института «Языкознания» ННА КазССР.

В 1992 г. В институте «Языкознание» ННА КазССР защитил докторскую диссертацию на тему: «Этнокультурные основы номинации и функционирование казахских собственных имен».

 2010 года по данное время  работает в Шымкентском университете.

Ученая академическая степень

Бектаева Нурила Тұрсыналықызы
Бектаева Нурила ТұрсыналықызыМагистр гуманитарных дисциплин, старший преподаватель
bektaeva.nurila@mail.ru
тел: 8 (701) 675-29-62
Керимбаева Сания Есенгельдиевна
Керимбаева Сания ЕсенгельдиевнаКандидат филологических наук
тел: 8 (775) 688-07-91
sania_77@mail.ru
Құланова Сандуғаш Шәрібекқызы
Құланова Сандуғаш ШәрібекқызыКандидат филологических наук
тел: 8 (775) 124-20-79
sandu.@mail.ru
Айтбаев Еркінбай
Айтбаев ЕркінбайЧлен Союза Художников Казахстана
тел: 8 (778) 210-28-49
Акиндиков Есентай Бейсебаевич
Акиндиков Есентай БейсебаевичКандидат филологических наук
тел: 8 (771) 146-57-59
esentai_56@mail.ru
Image
Құттыбек Тыныбекұлы Жақып
Деятель Культуры Республики казахстан

дата рождение

ЖақыпҚұттыбек Тыныбекұлы родился в 1961 году, первого октября в селе Аккум Толебийского района, Южно-Казахстанской области, в семье шахтера. Член Союза художников СССР с 1987 года.

дата рождение

Оброзование

В 1977 году поступил в Алматинское художественное училище им. Н.Гоголя и окончил его в 1981г.

В 1996 году закончил Ленинабадский Государственный университет.

Профессиональный опыт

В1982 году поступил на работу в Чимкентскую Художественно-производственную мастерскую художественного Фонда СССР.

В 2002 году за внесенный вклад в прикладное искусство Казахстана награжден нагрудным знаком «Қазақстан Республикасы Мәдениет қайраткері».

Профессиональный опыт

Участие в выставках

 1. Алматы. 1982ж.XI-Республиканская выставка молодых художников Казахстана.
 2. XII- Республиканская выставка молодых художников Казахстана. Алматы.1983г.
 3. Всесоюзнаявыставка «Художники-народу». Москва. 1983г.
 4. Республиканская выставка «СССР- наша Родина». Алматы. 1983г.
 5. Республиканская отчетная выставка «Художники Шымкента».Алматы. 1983г.
 6. XIII-Республиканская выставка молодых художников Казахстана. гАлматы. 1985г.
 7. Республиканская выставка «40 лет Победы». Алматы. 1985г.
 8. Всесоюзная выставка «40 лет Победы». Москва. 1985г.
 9. Зональная выставка Шымкент-Джамбул-Кызыл-Орда. 1985г.
 10. Межреспубликанская выставка «Художники Шымкента». Ташкент. 1986г.
 11. Всесоюзная выставка «Прикладное искусство народов СССР». Москва.1986г.
 12. XIV-Республиканская выставка молодых художников Казахстана. Алматы. 1987г.
 13. Республиканская выставка «70 летКазахстана»..Алматы.1990г.
 14. Республиканская отчетная выставка «Художники ЮКО». .Алматы. ДХВ.1998г.
 15. Республиканская выставка «Художники ЮКО». Музей искусств им. А..Кастеева. Алматы.2002г.
 16. Зарубежная выставка «Дни культуры РК в России». Выставочный зал. Манеж. Москва.2006г.
 17. К рабочему визиту президента РК Назарбаева в Южно-Казахстанскую область,персональная творческая выставкав честь торжественного открытия крайеведческого музея ЮКО.Шымкент.2014.
 18. Персональная творческая выставка «Эхо» посвещенная 550л.Казахского ханства.Музей изобразительных искусств ЮКО. Шымкент.2015.
 19. Республиканская выставка «550 летие Казахского ханства». Музей искусств им. А..Кастеева. Алматы.2015г.
 20. Персональная творческая выставка «Мелодия веков» посвещенная к 25 летию Независимости Республики Казахстан. Национальный музей Республики Казахстан. Астана.2016г.
 21. Персональная творческая выставка «Степная баллада» посвещеннаяк 25 летию Независимости Республики Казахстан. Дворец Независимости Республики Казахстан. Астана.2016г.
 22. «Художники Казахстана»Международная выставка.Китайская Народная Республика.Урумчи-Ынинь2016г.
 23. Выставка в рамках «Международный экономический форум Астана-2017».Дворец Независимости Республик Казахстан.г Астана.2017г.
 24. «Рухани жангыру» Республиканская выставка.Дворец Независимости Республики Казахстан.Астана.2017г.
 25. Член жури Международного фестиваля творческой молодежи«Шабыт». Астана.2017г.
 26. Республиканская выставка Академии Художества Республики Казахстан к 20 летию столицы РК «Астана арман қала»г. Астана.2018г.
 27. Персональная творческая выставка посвещенная к 90-летию со дня рождения Ч.Айтматова и Всемирным играм кочевников в Национальном музее изобразительных искусств им Г. Айтиева Киргизской Республики «Мелодия Великой степи». г.Бишкек.2018 г.
Image
Image
Image
Image
19 сентября в Шымкентском университет состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню языков народов Казахстана «Язык - мое счастье, вечность». В мероприятии, организованном кафедрой педагогики, приняли участие: проректор по социальным и педагогическим вопросам Битурсын Г.Ш., декан гуманитарно-педагогического факультета Керимбекова А.А., начальник отдела организации и мониторинга образовательного процесса Куланова С.Ш. и студенты университета. Торжественное собрание началось с приветственной речи Битурсына Г.Ш. Во время мероприятия творческая молодежь нашего университета пела песни и читала стихи на казахском, русском, английском, узбекском и китайском языках.

10.12.2018  В честь независимости республики Казахстан был организован художественная выставка. Была выставлена личные художественные работы студента 3-курса Жаксылык Кайрат по специальности «Изобразительное искусство и черчение».

Студенты специальности «Иностранный язык: два иностранного языка» посетили «Международную научную Выставку-2018» в отеле «RIXOS KHADISHA».

14 декабря 2018 году была проведена встреча со студентами на тему «Жалынды желтоқсанның жастары». Гостем вечера были молодые участники декабрьского события, Сулейменова Сажида Жаксылыккызы, Абенова Гулсим Карауылкызы, Ахметов Сапарали. Они поделились своими воспоминаниями об этих днях.

Педогогическая практика