Магистратура мамандықтары

 

 

6М010300-Педагогика және психология

6М010900-Математика

6М011700-Қазақ тілі мен әдебиеті

6М050600-Экономика

6М050800-Есеп және аудит

6М011300- Биология