Жоғары оқу орнынан кейінгі білім

Білім беру бағдарламалары

 

7М01101

Педагогика және психология

7М01701

Қазақ тілі мен әдебиеті

7М01501

Математика

7М01504

Биология

7М04101

Экономика

7М04102

Есеп және аудит

7М01502

Химия

7М01703

Шет тілі:екі шет тілі